Over ons

De Wieden is een openbaar kindcentrum. Wij accepteren en respecteren ieder kind, ouder en medewerker zonder onderscheid te maken naar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs gaat er vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Uitgangspunten zijn de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden uit onze samenleving.

In alle groepen wordt rond een thema gewerkt en wordt in alle groepen Engels gegeven.

De school ligt op een rustige locatie met veel ruimte in en om de school. We grenzen aan een parkje en een voetbalveld.

Wij werken met een continurooster op onze school. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Uw kind blijft op school eten en is op elke dag om 14.00 uur vrij. Vrijdag is groep 1 vrij.

Het kindcentrum start eerder: om 7.30 uur. Uw kind kan tot 18.00 uur terecht op onze naschoolse opvang.

Onze visie

De Wieden is een openbare school. Ieder kind is bij ons welkom ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Wij creëren op school een prettige, positieve sfeer waardoor de kinderen van onze school zich veilig voelen. Wij scheppen een goed pedagogisch klimaat en bieden een aantrekkelijke, stimulerende leeromgeving. Wij houden rekening met verschillen in ontwikkeling en geven daarom uitleg op maat, werken veel in kleine kringen en met groepjes. Wij leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan en respect te hebben voor elkaars verschillen.

Doomijn

Doomijn verzorgt de kinderopvang, peuterspeezaal, kinderdagverblijf  en voor- en naschoolse opvang in ons kindcentrum.

Bekijk de website

Het team

Het enthousiaste team van IKC de Wieden wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistent, conciërge en leidinggevenden vanuit Doomijn en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Er wordt door de medewerkers nauw samengewerkt.

Ineke Jousma – Directeur school

In 1980 ben ik gestart als groepsleerkracht (groepen 3 t/m 8.) In 1998 ben ik directeur geworden. Ik werk nog altijd met veel plezier tussen de kinderen en met de teamleden. Mijn streven is om samen met de ouders hun kinderen een fijne schooltijd te bezorgen en ze tevens voor te bereiden op de steeds veranderende maatschappij.

Germa Noordman – Manager Doomijn

Als manager van Doomijn ben ik, Germa Noordman, onder andere verantwoordelijk voor de locaties van Doomijn in de Aa-landen. Ik vind het een enorm voorrecht, dat ik een actieve bijdrage kan en mag leveren om samen met collega’s van school en kinderopvang te werken aan een veilige omgeving, waar we met elkaar verantwoordelijk zijn om elk kind op zijn manier te laten groeien.

 

Geke Stoel – Leerkracht groep 2 & Interne begeleiding groep 1 t/m 8

Ik ben Geke Stoel en ben sinds 1990 werkzaam in het onderwijs. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen zonen. Ik ben begonnen als invalkracht en werk vanaf 1998 op De Wieden. Ik heb vele jaren groep 3 of 4 lesgegeven. Daarnaast heb ik de opleiding voor Intern Begeleider gevolgd en ben dit alweer vele jaren met veel plezier op De Wieden. Mijn doel is om de zorg en begeleiding van alle leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen

Aletta Kroeze – Onderwijsassistent

Hallo, ik ben Aletta Kroeze. Ik ben getrouwd met Hans en samen hebben wij 3 zonen.  Ik ben vanaf 2002 werkzaam als onderwijsassistente  en heb op verschillende scholen gewerkt. Vanaf 2013 werk ik op “De Wieden” met heel veel plezier. Ik begeleid vooral kinderen in kleine groepjes,  zowel op didactisch-  als op sociaal emotioneel gebied. Daarbij heb ik opleidingen gevolgd zoals “kindercoach” en “Ik leer leren”.  Momenteel volg ik de opleiding AD Pedagogisch Professioneel Kind en Educatie. Dit  sluit goed aan bij het overgaan van de brede school naar een IKC.

Ilze van de Velde – Didactisch coach & leerkracht groep 5/6

Mijn naam is Ilze van de Velde. Ik werk al heel wat jaren op De Wieden en nog steeds met veel plezier. Ik ben begonnen bij de kleuters en via de middenbouw in de bovenbouw terechtgekomen en vind dit vreselijk leuk! Ik ben een fan van thematisch onderwijs en werk graag met de methode Alles-in-1. De leerlingen zijn zo betrokken bij de lessen en leren veel van en met elkaar tijdens de gezamenlijke opdrachten.

Naast mijn leraarschap vervul ik ook de rol van Beeldcoach/Didactisch Coachen op De Wieden. Dat betekent dat ik bij al mijn collega’s in de groepen kom filmen en deze opnames met ze bespreek. En dat is echt genieten; prachtige gesprekken over goed en mooi onderwijs.

Mariska van Ingen – Rekenspecialist & leerkracht groep 3

Mijn naam is Mariska van Ingen. Naast groepsleerkracht, wat ik met veel plezier doe, ben ik ook de rekenspecialist op De Wieden. Ik heb de opleiding Master SEN rekenen en dyscalculie gevolgd.  Ik kijk naar mogelijkheden, niet naar beperkingen: ‘If nothing goes right, go left’.

Aalt Sneller – Conciërge

Ik ben Aalt Sneller en werk als conciërge op 3 basisscholen.

Op de dinsdag- en de donderdagmorgen ben ik op de Wieden. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar het werk, en probeer een ieder zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Anneleid de Vries – Leerkracht groep 3, 5 en 6

Mijn naam is Anneleid de Vries. Ik ben leerkracht van de groepen 3 en 5-6. Ik werk al een aantal jaar op de Wieden en geniet ervan om kinderen te leren lezen en schrijven. Spelenderwijs leren vind ik erg belangrijk voor kinderen en ook ruimte scheppen voor creativiteit. Er is niets mooier dan een stralend blij gezicht van een kind dat iets leert!

Gina van Noort – Leerkracht Groep 1 & 2

Ik ben Gina van Noort-Westendorp. Ik ben leerkracht groep 1 & 2. Spelend leren staat bij mij centraal.

Opleiding: Pabo, Lerarenopleiding Economie, Master Special Educational Needs (specialisaties Intern Begeleider en Beeldbegeleider), Specialist Jonge Kind.

Ervaren in het lesgeven aan basisonderwijs en het MBO.

Ik heb een lieve man, een zoon en een dochter en 2 kleinzoons.

 

Hilma Pool – Pedagogisch medewerker

Mijn naam is Hilma Pool, ik ben getrouwd en heb vier volwassen kinderen en een kleinkind. Vanaf 1988 ben ik werkzaam als pedagogisch medewerkster en heb op verschillende locaties in Zwolle gewerkt. Mijn opleiding heb ik gedaan aan de kleuterkweek in Zwolle.
Sinds 2007 werk ik op de peuterspeelzaal van de Wieden.

 

Jos Schouten – Leerkracht groep 4

Ik ben meester Jos. Ik heb lesgegeven aan de groepen 4 t/m 8. De laatste jaren geef ik met veel plezier les in de middenbouw. Mijn hobby’s zijn: lezen, voetbal, tennis, schaken en motorrijden.

 

Martijn Stoof – Leerkracht groep 7/8

Mijn naam is Martijn Stoof. Ik werk vanaf 1996 in het onderwijs. Eerst ruim vier jaar in Holtenbroek en daarna op de Wieden. Ik heb veel groepen 7/8 gehad. Het is altijd een prachtig gezicht om aan het eind van het jaar een groep kinderen door te zien stromen naar het vervolgonderwijs waarvan je kunt zeggen: “Die zijn klaar voor hun volgende stap!”

 

Serpil Nalbant – Pedagogisch medewerker

Ik ben Serpil Nalbant en heb een volwassen zoon. Ik werk sinds januari 2015 op deze peuterspeelzaal . Hiervoor heb ik acht jaar gewerkt op peuterspeelzaal Beukenstraat. Ik werk met veel plezier en geniet elke dag weer van het enthousiasme en spontaniteit van kinderen.

Mijn naam is Marian van Gessel, ik ben 34 jaar en woon nu alweer 12 jaar met veel plezier in Zwolle waarvan 9 jaar samen met mijn man Wouter, ons zoontje Jurre van bijna 3 en in april dit jaar is daar ons tweede zoontje Finn bij gekomen. Sinds 6 jaar werk ik bij Sportservice Zwolle als buurtsportcoach en zal ik aankomend schooljaar op donderdag de gymlessen verzorgen voor basisschool de Wieden. Naast het geven van de gymlessen zal ik ook betrokken zijn bij het integreren van sport en bewegen binnen het kindcentrum de Wieden. Ik kijk met veel plezier uit naar alle sportieve lessen die ik mag geven.

Marjanne Beumkes

In 1994 ben ik als vrijwilligster gaan werken bij O.B.S. De Carrousel in Dalfsen. De kennis en ervaring die ik hier heb mogen op doen, zijn voor mij de springplank geweest naar een vaste baan.
Zo ben ik vanaf 1998 één dag in de week in dienst gekomen als administratief ondersteunende kracht bij De Carrousel. En vanaf 1999 ben in de overige dagen in dienst gekomen van ziekenhuis De Weezenlanden als medische secretaresse. In 2006 heb ik in het ziekenhuis de overstap gemaakt naar zorg ondersteunende op de polikliniek.
Ik voel mij heel bevoorrecht dat ik deze twee leuke en fijne banen tot nu toe heb mogen en kunnen combineren. Nu De Carrousel helaas de deuren heeft moeten sluiten, kijk ik er naar uit om na de zomervakantie bij De Wieden als administratief ondersteunende kracht aan de slag te gaan.

SCHOOL ZORGTEAM:

 • Geke Stoel (Intern begeleider groep 1 t/m 8)
 • Irma Huizenga (Jeugdverpleegkundige GGD )
 • Jantine Vermeer (Schoolmaatschappelijk werk)
 • Marion van Beek (Orthopedagoog samenwerkingsverband)
 • Hilma Pool (Peuterspeelzaal)

GROEPSBEZETTING:

 • Peuterspeelzaal Hilma Pool en Serpil Nalbant
 • Kinderdagopvang vacature
 • Groep 1/2 – Gina van Noort en Mirjam Schottert
 • Groep 3 – Anneleid de Vries
 • Groep 4/5 – Ilze van de Velde
 • Groep 6 – Mariska van Ingen en Jos Schouten
 • Groep 7/8 – Martijn Stoof