Nationale rekendag op de Wieden

Op woensdag 3 april was de Wieden er klaar voor: de Nationale Rekendag! In alle groepen stond vandaag één onderwerp het meest centraal: rekenen. En dan niet uit een boek of tablet! Nee, leuke en gekke opdrachten moest je vandaag oplossen. Dus veel raadsels, buiten opdrachten en andere buitengewone rekenopdrachten. Deze werden met veel plezier opgelost!

Deel met