Groepen

Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal van ons Integraal Kindcentrum krijgen de peuters ruimte om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. De speelzaal is heerlijk licht en ruim.

Bij de speelzaal hoort een prachtig natuurlijk speelplein. Hier is van alles te ontdekken en te ervaren. De peuterspeelzaal stemt de thema’s waaraan de peuters werken af op de kleutergroepen van de basisschool zodat broertjes en zusjes thuis over hetzelfde thema kunnen praten en er veel samengewerkt kan worden tussen de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. Wij zingen al Engelse liedjes en soms leren we al Engelse woorden.

img_8789

Groepen 1 en 2

De kleuters van groep 1 en 2 werken met thema’s. Hierdoor krijgt het onderwijs meer betekenis en samenhang. Ook is er regelmatig overleg met de peuterspeelzaal over gezamenlijke thema’s en andere vormen van samenwerking en overleg.

De kleuters werken aan de voorbereiding van het lezen en het rekenen. Dit gebeurt natuurlijk op een spelende en ontdekkende manier, want kleuters leren spelend.

img_4491

Groep 3

In groep 3 begint het echte lezen, schrijven en rekenen. Maar er is ook ruimte om na het harde werken te ontspannen en met spelletjes te oefenen met letters en cijfers.

Omdat niet ieder kind op dezelfde manier en hetzelfde tempo zich ontwikkeld wordt er op verschillende niveaus gewerkt, hierbij wordt zoveel mogelijk bij de onderwijsbehoefte van de kinderen aangesloten.

img_8833

Groep 4

Vanaf groep 4 start de dag met de website “De dag van vandaag”. Dit is een website waarin drie nieuwsitems worden behandeld in een klein stukje tekst. Hiermee oefenen we het lezen en vooral het begrijpend lezen.

In groep 4 worden bij het rekenen sommen tot 100 gemaakt en de tafelsommen aangeboden.

Groepen 5 en 6

Vanaf groep 5 en 6 werken we met “Snappet”. Ieder kind heeft een tablet waarop hij rekent en hij meteen kan zien of de som goed of fout is. De tablet merkt wanneer een kind het rekenen makkelijk of moeilijk vindt en past automatisch het niveau aan. Ieder kind werkt na de uitleg en de korte verwerking langere tijd op zijn eigen niveau.

 

img_4588

Groep 7 en 8

In groep 7 en 8 werken we op dezelfde manier als in de groepen 5 en 6 en ook met dezelfde methodes. Dit heeft als voordeel dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 ook met elkaar kunnen werken aan een werkstuk of presentatie, knutselen en tekenen.

In groep 8 komt het moment om te kiezen voor een volgende school. Om de kinderen en de ouders te helpen bij deze belangrijke keus, gaan de kinderen scholen van het Voortgezet Onderwijs bezoeken en komt er een voorlichtingsavond waarop de scholen van het VO zich presenteren. Ook wordt er goed gekeken hoe het kind zich bij ons op De Wieden ontwikkeld heeft. Dit geeft ons een goed inzicht voor het advies op maat wat ieder kind van ons krijgt.

img_4349