Engels

Engels is onmisbaar om toegang te krijgen tot de wereld

In kindcentrum de Wieden maken de kinderen van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf al kennis met de Engelse taal. Dit gebeurt voornamelijk door middel van liedjes en enkele Engelse woorden.

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engelse les. Dit doen wij met de methode “Take it easy”.

Wij hebben voor deze methode gekozen omdat deze methode speciaal ontwikkeld is voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief is. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Deze methode maakt gebruik van ‘native speakers’ zodat de kinderen een correcte uitspraak van het Engels horen.

Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Waarom laten we al op jonge leeftijd de kinderen kennismaken met de Engelse taal?

Het leren van een extra taal op een jonge leeftijd heeft een aantal voordelen. Op de eerste plaats hebben jonge kinderen nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken, ze pakken de uitspraak van een vreemde taal dan ook makkelijk op. Daarnaast worden de taalgebieden in de hersenen van kleuters extra gestimuleerd bij het leren van een taal.

Hier hebben ze bij hun eerste taal, maar ook later bij het leren van andere talen, voordeel van. Het derde voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is het feit dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal, waardoor ze vooral met plezier een nieuwe taal leren.

takeiteasy_collage-819x550

Gaat het vroeg starten met Engels ten koste van het leren van het Nederlands?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen een hoger niveau voor Engels halen en dat het Nederlands op peil blijft. Op een aantal scholen zijn de vorderingen van de kleuters in Engels gemeten. Volgens de resultaten van het onderzoek leiden de lessen Engels vanaf groep 1 logischerwijs tot een hoger niveau Engels dan bij kinderen die geen Engels krijgen. Zowel de leerlingen die Engelse lessen volgen, als de leerlingen die geen Engels krijgen, presteren voor de Nederlandse woordenschat conform de leeftijdsnormen.

Er is wetenschappelijk bewijs dat vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind; de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.