Lezen

Waarom is lezen zo belangrijk?

Eigenlijk lezen we de hele dag; op onze telefoon, op de computer, op Facebook, in het wijkkrantje, op de televisie – en de leerlingen ook nog eens in hun schoolboeken.

Lezen is belangrijk omdat je vaak eerst moet lezen om iets te weten te komen. Of het nu gaat om formulieren van de gemeente, een gebruiksaanwijzing, een bijsluiter bij medicijnen of het nieuws uit andere landen: lezen is dan een noodzaak.  Maar ook als we willen weten wat een ander beleefd heeft.

Kortom: wie wat wil leren over de wereld waarin we leven, wie wat wil leren om ergens beter in te worden, zal moeten lezen.

Daarom is het niet zo gek dat een van de belangrijkste taken van de school is kinderen goed te leren lezen. Goed lezen betekent niet alleen dat ze de letters kunnen ontcijferen en er woorden van kunnen maken. Het betekent ook dat ze begrijpen waar het over gaat. En daarvoor moeten ze “kilometers maken”;  dus  veel lezen om zo te leren wat er in de wereld allemaal is.

Want hoe meer je leest, hoe meer je van de wereld weet. En hoe meer je van de wereld weet, hoe makkelijker het is om wat je leest te begrijpen.

Juf Belinda en juf Mirjam zijn geïnterviewd over het leesonderwijs op de Wieden: interview de Wieden

En hoe zit het dan met rekenen?

Gek genoeg word je ook een betere rekenaar als je veel leest.  En dat komt niet alleen doordat je dan ook de verhaaltjes-sommen eerder begrijpt. De meeste sommen zijn “verpakt”  en je moet daarom goed lezen om die som er uit te halen. Wie goed leest, leest ook nauwkeurig. Die leest de som nog een keer en gaat dan pas uitrekenen.

Het is dus behalve goed lezen wat er staat, ook precies zijn.

Wat willen we op De Wieden?

De Wieden wil dat de leerlingen  goede lezers worden. Dat betekent dat ze makkelijk een tekst lezen. Maar vooral dat ze zoveel lezen dat ze ook voldoende kennis van de wereld hebben om zich nieuwe kennis eigen te kunnen maken.

Een goede lezer die bijvoorbeeld niets van voetbal weet, zal een tekst over voetballen slechter maken dan een zwakke lezer die veel van voetbal weet. Daarom moet het leesonderwijs ook zo zijn, dat de leerlingen veel kennis hebben. Kennis van de wereld.

Moeten de leerlingen dan alles weten? Nee, we weten dat kennis een basis is om nieuwe informatie in kennis te kunnen omzetten.

Ze moeten daarvoor vlot alles kunnen lezen, ze moeten ook begrijpen wat er staat, er vragen over kunnen beantwoorden maar ook vragen over kunnen stellen. Nadenken dus.

Wat doen we op De Wieden?

Allereerst moeten de leerlingen natuurlijk letters kennen en die tot woorden kunnen vormen. Het technische lezen. Daar wordt in elke groep aandacht aanbesteed en wie achterblijft, krijgt extra begeleiding.

Maar vanaf groep 4 moeten ze ook elk jaar 25 boeken lezen. Boeken die bij hun leeftijd passen. Zo  leren ze niet alleen vlot lezen maar leren ze ook heel veel woorden en dus begrippen. En dat is nodig om weer andere teksten te kunnen begrijpen.

We koppelen daarom ook kennis van de wereld – aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, kunst – aan dat lezen. We lezen met de leerlingen teksten over de actualiteit en koppelen die aan deze gebieden. Zo leren de leerlingen over de wereld, leren ze nadenken, leren ze beter lezen en bereiden ook op die manier hun woordenschat uit.

En daardoor begrijpen  ze ook makkelijker nieuwe dingen.  Het is een cirkel.

Waarom doen dat op deze manier?

We doen dit niet zo maar. Onder onze  aanpak ligt veel en grondig onderzoek. Dat moet ook wel want met leerlingen mag je niet experimenteren.

Waar we op school mee bezig zijn is een proces dat je niet in enkele maanden doet; lezen en leren zijn processen dit tijd vergen – ook voor leerkrachten. Je probeert alles met elkaar te verbinden waardoor het onderwijs voor de leerlingen ook boeiender wordt.

Als u meer over deze aanpak zou willen lezen, dan is  Rijke Taal van Erna van Koeven en Anneke Smits een boeiend boek om te lezen.

Wat kunt u als ouder doen?

Ouders kunnen hierbij veel doen. Het begint met praten met uw kind; praten over alles en het maakt niet uit in welke taal. Het gaat bij het praten weer om die kennis van de wereld die uw kind zo opdoet. Het leert begrippen kennen en dat is belangrijk voor ontwikkeling van het kind.

Voorlezen is ook erg belangrijke. En stimuleer uw kind tot lezen. Zorg dat er gelezen wordt. Lees een stukje mee, lees voor; het is voor de toekomst van u kind waar we samen voor zorgen.