Onderwijs

Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal van ons Integraal Kindcentrum krijgen de peuters ruimte om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. De speelzaal is heerlijk licht en ruim.

Bij de speelzaal hoort een prachtig natuurlijk speelplein. Hier is van alles te ontdekken en te ervaren. De peuterspeelzaal stemt de thema’s waaraan de peuters werken af op de kleutergroepen van de basisschool zodat broertjes en zusjes thuis over hetzelfde thema kunnen praten en er veel samengewerkt kan worden tussen de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. Wij zingen al Engelse liedjes en soms leren we al Engelse woorden.

img_8789

Groepen 1 en 2

De kleuters van groep 1 en 2 werken met thema’s. Hierdoor krijgt het onderwijs meer betekenis en samenhang. Ook is er regelmatig overleg met de peuterspeelzaal over gezamenlijke thema’s en andere vormen van samenwerking en overleg.

De kleuters werken aan de voorbereiding van het lezen en het rekenen. Dit gebeurt natuurlijk op een spelende en ontdekkende manier, want kleuters leren spelend.

In groep 1 en 2 krijgen de kinderen Engelse les. Dit doen we met de methode “Take it easy”. Door middel van leuke spelletjes op het digibord leren de kinderen al snel hun eerste Engelse woorden en zinnen.

img_4491

Groep 3

In groep 3 begint het echte lezen, schrijven en rekenen. Maar er is ook ruimte om na het harde werken te ontspannen en met spelletjes te oefenen met letters en cijfers.

Omdat niet ieder kind op dezelfde manier en hetzelfde tempo zich ontwikkeld wordt er op verschillende niveaus gewerkt, hierbij wordt zoveel mogelijk bij de onderwijsbehoefte van de kinderen aangesloten. Ook krijgen de kinderen in groep 3 Engels. Dit gebeurt met de methode “Take it easy” op het digibord .

img_8833

Groep 4

Vanaf groep 4 start de dag met de website “De dag van vandaag”. Dit is een website waarin drie nieuwsitems worden behandeld in een klein stukje tekst. Hiermee oefenen we het lezen en vooral het begrijpend lezen.

In groep 4 wordt met de methode “Alles-in-1” gewerkt aan taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Alle lessen passend bij één thema. Hierdoor krijgen de lessen meer samenhang en betekenis voor de kinderen. In groep 4 worden bij het rekenen sommen tot 100 gemaakt en de tafelsommen aangeboden.

Groepen 5 en 6

Vanaf groep 5 en 6 werken we met “Snappet”. Ieder kind heeft een tablet waarop hij rekent en hij meteen kan zien of de som goed of fout is. De tablet merkt wanneer een kind het rekenen makkelijk of moeilijk vindt en past automatisch het niveau aan. Ieder kind werkt na de uitleg en de korte verwerking langere tijd op zijn eigen niveau.

Voor taal is de methode “Alles-apart”, waarin verschillende soorten teksten worden behandeld, geoefend wordt met spelling en ontleden en het schrijven van verhalen.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode “Alles-in-1”. Ieder schooljaar worden vijf thema’s behandeld zodat we ons echt in de stof kunnen verdiepen. Over ieder thema maken de kinderen zelfstandig in de groep of als huiswerk een werkstuk of presentatie. Aan het eind van een thema verzorgen de kinderen een leuke afsluiting voor de ouders.

img_4588

Groep 7 en 8

In groep 7 en 8 werken we op dezelfde manier als in de groepen 5 en 6 en ook met dezelfde methodes en dezelfde thema’s. Dit heeft als voordeel dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 ook met elkaar kunnen werken aan een werkstuk of presentatie, knutselen en tekenen.

In groep 8 komt het moment om te kiezen voor een volgende school. Om de kinderen en de ouders te helpen bij deze belangrijke keus, gaan de kinderen scholen van het Voortgezet Onderwijs bezoeken en komt er een voorlichtingsavond waarop de scholen van het VO zich presenteren. Ook wordt er goed gekeken hoe het kind zich bij ons op De Wieden ontwikkeld heeft. Dit geeft ons een goed inzicht voor het advies op maat wat ieder kind van ons krijgt.

img_4349

Straks naar de brugklas? Lees meer over onze VO-scholen

Bekijk ooz-vo.nl