Arrangementen

We hebben een speciaal programma voor hoogbegaafheid.

Hoogbegaafdheid

Voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid deel te nemen aan een bovenschoolse lesvoorziening, die speciaal voor hen is ingericht, de Cnopiusklas. Dit is een lesvoorziening waar hoogbegaafde leerlingen elkaar wekelijks ontmoeten onder leiding van gespecialiseerde leraren.

De leerlingen volgen een aanvullend programma dat deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. De voorloper van de Cnopiusklas is de Kangoeroeklas. Dit is voor kinderen van groep 4.