Zorg en begeleiding

Alle leerlingen worden tijdens hun schoolloopbaan gevolgd door de leerkrachten op didactisch én sociaal emotioneel gebied. De leerkracht volgt de leerlingen door waarnemingen en toetsresultaten.

Mocht de leerkracht meer informatie nodig hebben dan kan, onder regie van de orthopedagoog van het samenwerkingsverband een Preventief Begeleider (PB-er) worden ingezet om de onderwijsondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen. Het woord ‘preventief’ geeft aan dat het de bedoeling is dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt, zodat remediërende en curatieve acties kunnen worden voorkomen.
Het komt voor dat leerprocessen van leerlingen alsnog stagneren. Dan moet er nauwkeuriger gekeken worden wat een leerling nodig heeft

De Intern Begeleider van de school betrekt hierbij de vaste orthopedagoog voor advies of onderzoek. De uitkomst is, dat er voor de leerlingen een aanpak, een plan, wordt opgesteld, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.

Het spreekt vanzelf dat ouders vanaf het begin bij deze trajecten betrokken worden.