Over ons

De Wieden is een openbaar kindcentrum. Wij accepteren en respecteren ieder kind, ouder en medewerker zonder onderscheid te maken naar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs gaat er vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Uitgangspunten zijn de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden uit onze samenleving.

In alle groepen wordt rond een thema gewerkt en wordt in alle groepen Engels gegeven.
De school ligt op een rustige locatie met veel ruimte in en om de school. We grenzen aan een parkje en een voetbalveld.
Wij werken met een continurooster op onze school. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Uw kind blijft op school eten en is op elke dag om 14.00 uur vrij. Vrijdag is groep 1 vrij.
Het kindcentrum start eerder: om 7.30 uur. Uw kind kan tot 18.00 uur terecht op onze naschoolse opvang.

Onze visie

De Wieden is een openbare school. Ieder kind is bij ons welkom ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Wij creëren op school een prettige, positieve sfeer waardoor de kinderen van onze school zich veilig voelen. Wij scheppen een goed pedagogisch klimaat en bieden een aantrekkelijke, stimulerende leeromgeving. Wij houden rekening met verschillen in ontwikkeling en geven daarom uitleg op maat, werken veel in kleine kringen en met groepjes. Wij leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan en respect te hebben voor elkaars verschillen.

Doomijn

Doomijn verzorgt de kinderopvang, peuterspeezaal, kinderdagverblijf  en voor- en naschoolse opvang in ons kindcentrum.

Bekijk de website

Het team

Het enthousiaste team van IKC de Wieden wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistent, conciërge en leidinggevenden vanuit Doomijn en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Er wordt door de medewerkers nauw samengewerkt.

Martine van Metelen – Directeur school

Mijn naam is Martine van Metelen, ik ben sinds augustus 2019 schoolleider van IKC de Wieden. Sinds 2000 werk ik in het onderwijs in verschillende rollen. Naast leerkracht, taal coördinator en directeur ben ik ook docent en coach op de schoolleidersopleiding geweest. Een leven lang leren is op mijn lijf geschreven. Na de PABO heb ik verschillende management- en coach opleidingen gevolgd en ben ik afgestudeerd onderwijskundige. Op dit moment volg ik een opleiding in de psychologie.

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Dat geldt voor kinderen, collega’s, ouders en buurtbewoners. In mijn visie op leren en onderwijs, werken mensen vanuit hun passie en talent en leren kinderen de juiste vaardigheden binnen een veilige en betekenisvolle omgeving.  Zo kunnen kinderen hun onderzoekende houding, die ze van nature hebben, verder ontwikkelen.

De school is de plaats waar kinderen op hun eigen niveau en door samenwerking hun unieke kwaliteiten en talenten kunnen ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. Met moderne media gaan kinderen nog verder op onderzoek uit en haalt de school de wereld  om hen heen naar binnen. Door de theorie te verbinden met de praktijk, zorgt een school voor plezier in leren en wordt leren betekenisvol.

Ik nodig u uit om onze inspirerende school een keer te bezoeken. Bel gerust voor een afspraak of loop een keer binnen om de sfeer te proeven.

Geke Stoel – Interne Begeleiding Groep 1 t/m 8

Ik ben Geke Stoel en ben sinds 1990 werkzaam in het onderwijs. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen zonen. Ik ben begonnen als invalkracht en werk vanaf 1998 op De Wieden. Ik heb vele jaren groep 3 of 4 lesgegeven. Daarnaast heb ik de opleiding voor Intern Begeleider gevolgd en ben dit alweer vele jaren met veel plezier op De Wieden. Mijn doel is om de zorg en begeleiding van alle leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen

Aletta Kroeze – Onderwijsassistent

Hallo, ik ben Aletta Kroeze. Ik ben getrouwd met Hans en samen hebben wij 3 zonen.  Ik ben vanaf 2002 werkzaam als onderwijsassistente  en heb op verschillende scholen gewerkt. Vanaf 2013 werk ik op “De Wieden” met heel veel plezier. Ik begeleid vooral kinderen in kleine groepjes,  zowel op didactisch-  als op sociaal emotioneel gebied. Daarbij heb ik opleidingen gevolgd zoals “kindercoach” en “Ik leer leren”.  Momenteel volg ik de opleiding AD Pedagogisch Professioneel Kind en Educatie. Dit sluit goed aan bij het overgaan van de brede school naar een IKC.

Mariska van Ingen – Rekenspecialist & Leerkracht Groep 5/6.

Mijn naam is Mariska van Ingen. Naast groepsleerkracht, wat ik met veel plezier doe, ben ik ook de rekenspecialist op De Wieden. Ik heb de opleiding Master SEN rekenen en dyscalculie gevolgd.  Ik kijk naar mogelijkheden, niet naar beperkingen: ‘If nothing goes right, go left’.

Aalt Sneller – Conciërge

Ik ben Aalt Sneller en werk als conciërge op 3 basisscholen.

Op de dinsdag- en de donderdagmorgen ben ik op de Wieden. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar het werk, en probeer een ieder zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Anneleid de Vries – Leerkracht Groep 6

Hallo, ik ben Anneleid de Vries. Sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs. Vanaf 2009 ben ik werkzaam op de Wieden. Op de Wieden hebben wij een erg prettig en gezellig team om mee samen te werken. Ik ga met veel plezier naar het werk. Het is erg leuk om de kinderen elke dag weer iets nieuws bij te leren. Door gesprekjes, extra hulp en aandacht wordt het gegeven onderwijs nog meer passend bij de leerlingen. Zo proberen we samen er iedere dag weer wat moois van te maken.

Gina van Noort – Leerkracht Groep 3

Ik ben Gina van Noort. Dit schooljaar geef ik met veel plezier les aan groep 3. Daarnaast ben ik didactisch coach.

Opleiding: Pabo, Lerarenopleiding Economie, Master Special Educational Needs (specialisaties Intern Begeleider en Beeldbegeleider), Specialist Jonge Kind.

Ik ben ervaren in het lesgeven aan basisonderwijs en het MBO. Ik heb functies als intern begeleider en locatieleider bekleed binnen het onderwijs.

Momenteel wonen mijn man en ik in Ommen. We hebben een zoon en een dochter en 2 kleinkinderen.

Hilma Pool – Pedagogisch medewerkster

Mijn naam is Hilma Pool, ik ben getrouwd en heb vier volwassen kinderen en een kleinkind. Vanaf 1988 ben ik werkzaam als pedagogisch medewerkster en heb op verschillende locaties in Zwolle gewerkt. Mijn opleiding heb ik gedaan aan de kleuterkweek in Zwolle.
Sinds 2007 werk ik op de peuterspeelzaal van de Wieden.

 

Martijn Stoof – Leerkracht Groep 7/8

Mijn naam is Martijn Stoof. Ik werk vanaf 1996 in het onderwijs. Eerst ruim vier jaar in Holtenbroek en daarna op de Wieden. Ik heb veel groepen 7/8 gehad. Het is altijd een prachtig gezicht om aan het eind van het jaar een groep kinderen door te zien stromen naar het vervolgonderwijs waarvan je kunt zeggen: “Die zijn klaar voor hun volgende stap!”

 

Serpil Nalbant – Pedagogisch medewerker

Ik ben Serpil Nalbant en heb een volwassen zoon. Ik werk sinds januari 2015 op deze peuterspeelzaal . Hiervoor heb ik acht jaar gewerkt op peuterspeelzaal Beukenstraat. Ik werk met veel plezier en geniet elke dag weer van het enthousiasme en spontaniteit van kinderen.

Marjanne Beumkes – Administratief medewerkster

In 1994 ben ik als vrijwilligster gaan werken bij O.B.S. De Carrousel in Dalfsen. De kennis en ervaring die ik hier heb mogen op doen, zijn voor mij de springplank geweest naar een vaste baan.
Zo ben ik vanaf 1998 één dag in de week in dienst gekomen als administratief ondersteunende kracht bij De Carrousel. En vanaf 1999 ben in de overige dagen in dienst gekomen van ziekenhuis De Weezenlanden als medische secretaresse. In 2006 heb ik in het ziekenhuis de overstap gemaakt naar zorg ondersteunende op de polikliniek.
Ik voel mij heel bevoorrecht dat ik deze twee leuke en fijne banen tot nu toe heb mogen en kunnen combineren. Nu De Carrousel helaas de deuren heeft moeten sluiten, kijk ik er naar uit om na de zomervakantie bij De Wieden als administratief ondersteunende kracht aan de slag te gaan.

Janou Borneman – Leerkracht Groep 1/2

Ik ben Janou Borneman, 37 jaar, kom uit Meppel, waar ik samenwoon met mijn man Gert en onze twee dochters van 9 en 6 jaar oud.

In 2018 ben ik komen werken op IKC De Wieden. Ik ben de leerkracht van groep 1-2 op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Hiervoor ben ik heel wat jaren werkzaam geweest in de kleuterbouw op IKC De IJsselhof in Zwolle en op De Toermalijn in Hasselt.

Drie jaar geleden heb ik de opleiding Specialist Jonge Kind afgerond. Dit heeft mij nieuwe inzichten en impulsen gegeven om jonge kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Hierbij ga ik uit van het lerend spelen. Door kinderen zelf plannen te laten maken over wat ze graag willen gaan doen, worden ze eigenaar gemaakt van hun eigen ontwikkeling en is de betrokkenheid groot.

 

Mirjam Schottert – Leerkracht Groep 4

Inge Wachtmeester – Leerkracht Groep 1/2

Ik ben Inge Wachtmeester. Vanaf 2008 ben ik leerkracht in het basisonderwijs.

Mijn passie ligt bij “het jonge kind”, vandaar ook dat ik in 2016 de opleiding Specialist Jonge Kind heb afgerond. Sinds 2012 ben ik kleuterleerkracht en vanaf dit schooljaar mag ik kleuterleerkracht zijn op de Wieden.

Het leuke aan jonge kinderen vind ik dat ze nieuwsgierig zijn en zich vol overgave ontwikkelen. Soms met kleine stapjes, en soms met grote sprongen! Ik vind het geweldig om deze ontwikkeling van dichtbij mee te maken, en om de kinderen in mijn klas te helpen met de volgende stap of sprong in hun ontwikkeling.

Marije Jansen – van der Kolk – Leerkracht Groep 5

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Marije Jansen, woonachtig in Zwolle en ik ben 32 jaar. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd nadat ik bijna 10 jaar in de kinderopvang heb gewerkt. Dit jaar sta ik met veel energie, passie en plezier in groep 5.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, waardoor zij open kunnen staan om nieuwe dingen te willen leren en ontdekken. Daarom besteed ik veel aandacht aan het creëren van een veilige haven waar kinderen zich veilig, gewaardeerd en vertrouwd voelen waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief-, sociaal- en fysiek gebied. Hierbij is een positief klassenklimaat erg belangrijk. Naast leerkracht ben ik getrouwd en samen hebben wij  3 jongens.

 

Tessa van Aalderen – WPO-student Groep 3

Mijn naam is Tessa van Aalderen. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de Katholieke Pabo Zwolle en loop ik mijn WPO stage op de Wieden. Ik zit vanaf 2015 op de Katholieke Pabo Zwolle. Tijdens mijn schooltijd heb ik verschillende stages gelopen in en rondom Zwolle. Ik heb tijdens deze stages gezien hoe belangrijk het is om kinderen structuur te bieden, maar ook zeker vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zo werk ik samen met de kinderen met veel plezier in de klas.

Irma Huizenga – Jeugdverpleegkundige GGD

Ellen de Boer – Locatieleider Doomijn

Brian Rispens – Gymleerkracht Sportservice Zwolle

Kader Yazgili – Leerkracht Groep 6

Mijn naam is Kader Yazgili. Ik woon in Zwolle samen met mijn man Kenan.
Sinds november 2019 ben ik de leerkracht van groep 6 op de donderdag en vrijdag.
Hiernaast ben ik op de andere dagen van de week werkzaam in de sector Zorg en Welzijn als ambulant gezins- en jeugdbegeleider.

Ik vind het belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn en dat ze zich prettig en veilig voelen op school. Veiligheid in de klas vind ik een voorwaarde om goed te kunnen leren. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij!

 

Debbie Immeker – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn
Mijn naam is Debbie Immeker, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik werk sinds 2015 bij Doomijn als pedagogisch medewerkster.
Elke keer ga ik met plezier naar het werk, en geniet van de ontwikkelingen die de kinderen maken.
Het knuffelen en verzorgen van de kinderen maakt mij vrolijk.

Melanie van Driel – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn
Mijn naam is Melanie van Driel en werk sinds januari 2019 op de groep bij het kinderdagverblijf. Ik werk hier met heel veel plezier en passie, en vind het leuk/ fijn om weer terug te zijn op het oude nest. Vroeger als kind zijnde hier zelf op school gezeten.

Elles Neuteboom – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn
Mijn naam is Elles Neuteboom en vanaf 2001 ben ik werkzaam bij Doomijn. In 2017 heb ik met een collega het kinderdagverblijf opgestart. De groei van ieder kind te zien en daar een bijdrage aan te mogen leveren is elke dag weer mooi om mee te maken. Het leuke van het werken binnen een IKC is de samenwerking met school en de peuteropvang. Zo ben ik samen met Marije en Serpil (voor)leescoördinator binnen het IKC. Verder ben ik beoordelaar en neem ik op verschillende locaties van Doomijn examens af bij stagiaires. Dit is een mooie toevoeging aan mijn werk.

SCHOOL ZORGTEAM:

 • Geke Stoel (Intern begeleider groep 1 t/m 8)
 • Irma Huizenga (Jeugdverpleegkundige GGD )
 • Noor van Vliet (Schoolmaatschappelijk werk)
 • Lisanne Koobs (Orthopedagoog samenwerkingsverband)
 • Gabriëlle Koster (Kinderfysiotherapie)
 • Laura van Hoeijen (Connect Logopedie)
 • Hilma Pool (Peuterspeelzaal)

GROEPSBEZETTING:

 • Peuterspeelzaal Hilma Pool en Serpil Nalbant
 • Kinderdagopvang Debbie Immeker, Melanie van Driel en Elles Neuteboom
 • Groep 1/2 Janou Borneman en Inge Wachtmeester
 • Groep 3 Gina van Noort en Tessa van Aalderen
 • Groep 4 Mirjam Schottert en Mariska van Ingen
 • Groep 5 Marije Jansen – van der Kolk en Mariska van Ingen
 • Groep 6 Anneleid de Vries en Kader Yazgili
 • Groep 7/8 Martijn Stoof en Aletta Kroeze