Welkom op IKC De Wieden

Naar de basisschool!

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Op de Wieden werken we met combinatiegroepen 1-2, waar de nieuwe 4- jarigen gedurende het hele schooljaar instromen. De officiële eerste schooldag is meestal de maandag na de verjaardag van uw kind, afhankelijk van een eventuele vakantieperiode. Leerlingen die 4 worden in de maanden juni, juli, augustus of september, starten op de eerste schooldag van een nieuw schooljaar.  Voordat uw kind 4 jaar wordt, is hij/zij van harte welkom om kennis te maken met de leerkracht en de groep. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging met de datum en tijd.

 • Zwolle: In de groene wijk Aa-landen
 • Een kleinschalige school
 • Een school met thematisch onderwijs

Ons onderwijs in groep 1 en 2

Het onderwijs in de groepen 1-2 wordt ingericht rond thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen liggen. Een aantal thema’s komt jaarlijks terug. Hierbij valt te denken aan Kerst, Sinterklaas, de seizoenen, maar ook de Kinderboekenweek.  Andere thema’s passen bij de thema’s in de bovenbouw of worden samen met de kinderen bepaald. Hierbij geven de kinderen antwoord op de volgende vragen: “Wat willen we leren?”, “Wat willen we maken?”, “Welke hoeken gaan we maken?”. Rond het thema wordt een uitdagende leeromgeving gemaakt, waarin van alles te leren, doen en ontdekken is voor de leerlingen. De inrichting in de klas wisselt dus regelmatig. De leerkrachten zorgen er in het aanbod binnen de thema`s voor dat de leerdoelen behaald worden.

Door de leerlingen zelf mee te laten denken over wat en hoe ze willen leren, zijn betrokkenheid en motivatie hoog. Regelmatig worden er uitstapjes gemaakt, die aansluiten bij het thema, zoals een bezoekje aan de supermarkt bij het thema ‘eten en drinken’. Ook wordt de buitenwereld uitgenodigd binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn het bezoek van ambulance en politie bij het thema ‘112’ en het uitnodigen van een schrijver op school.

Activiteiten in groep 1-2

De kring (grote en kleine kring)

 De grote kring is voor alle leerlingen en wordt gebruikt als:

 • Vertelkring: leerlingen vertellen over bijvoorbeeld een prentenboek, het weekend, een vakantie;
 • Leerkring, voor het aanbieden van een taal- of rekenactiviteit;
 • Leerkring, voor het gesprek over onderwerpen die met een thema te maken hebben;
 • Leerkring , voor het bespreken van sociaal-emotionele onderwerpen;
 • Samen zingen of muziek maken;
 • Introduceren van bijvoorbeeld een taakje, een werkje of nieuw ontwikkelingsmateriaal.

De kleine kring is voor een kleinere groep leerlingen en wordt gebruikt voor:

 • Speciale ondersteuning;
 • Even extra aandacht;
 • Aanbod van een activiteit gericht op een bepaald niveau;
 • Extra instructie van wat geleerd is in de grote kring, voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben (herhaling of pre-teaching);
 • Extra uitdaging voor leerlingen die iets meer kunnen.

Speelwerken

 In de speelwerkles kiezen leerlingen zelf de activiteit die ze willen doen. Ze hangen hun naamplaatje op het planbord bij de gekozen activiteit. De hulpjes mogen als eerste kiezen en vertellen daarbij hun speelwerkplan, wat ze daarbij nodig hebben en wie erbij mag helpen/spelen. Daarna wijst de leerkracht nieuwe leerlingen aan die mogen kiezen bij het bord. Deze worden willekeurig ‘gegrabbeld’ uit de bak met naamkaartjes. Op deze manier weet niemand wanneer hij of zij aan de beurt is en blijft het spannend wanneer je mag kiezen.

Taalonderwijs

Vanaf groep 1 wordt er gericht aandacht besteed aan de taalontwikkeling, door binnen thema’s expliciet aandacht te besteden aan lezen, schrijven, spreken en luisteren. Systematisch wordt de taalontwikkeling van leerlingen bevordert door de inzet van: Een rijke leesomgeving, waarin veel boeken en taal aanwezig is; (heel) veel voorlezen, in mooie prentenboeken. Veel interactie met leerlingen, zowel over de thema’s als over de voorgelezen prentenboeken; Taalspelletjes; Klank- en letterherkenning; Taalproductie: leerlingen in volzinnen leren spreken; Een goede taalvaardigheid (ontluikende geletterdheid) is een voorspeller voor leesvaardigheid in de toekomst.

Rekenonderwijs

In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het latere rekenonderwijs. Rekenactiviteiten worden verwerkt in de dagelijkse lespraktijk. Rekeninstructie vindt plaats in instructiekringen met heldere uitleg, veel interactie en actieve leerlingen. Een combinatie van begeleid spel en directe instructie blijken de krachtigste aanpak voor sterk rekenonderwijs aan jonge leerlingen. Dit betekent niet dat leerlingen de hele dag in de kring zitten om instructie te krijgen. Er is veel ruimte voor begeleid spel in de hoeken en vrij spel binnen en buiten. In groep 1-2 ontwikkelen leerlingen actief de basis voor rekenwiskundig handelen. Dit noemen we ontluikende gecijferdheid of beginnende gecijferdheid.

Pedagogisch klimaat

Kiva is onze methode voor de sociaal-emotionele vorming. Elk jaar werken we met vaste Kiva thema's. In groep 1-2 doen we dit met Rik de Pauw. Voorleesverhalen over Rik en zijn vriendjes met aandacht voor het samen fijn hebben, omgaan met gevoelens, ruziemaken en het weer goedmaken, elkaar helpen en jezelf zijn. Het boek biedt mooie aanknopingspunten om met kinderen te praten over hun belevingswereld.

Een kijkje bij de kleuters

Neem een kijkje in onze kleuterklas:

Kijkje in de kleutergroep

 

Liever in het echt kijken?

Plan een afspraak

Onze juffen

Juf Inge

Leerkracht groep 1-2

Mijn passie is werken met jonge kinderen. Ik geniet elke dag van het werken met de kinderen in mijn klas. Ik vind het mooi dat ik getuige ben van de ontwikkeling die de kinderen doormaken vanaf de eerste stap die ze binnen zetten in groep 1, tot aan de overgang naar groep 3.

Juf Janou

Leerkracht groep 1-2

Jonge kinderen leren door te spelen. Aan mij als leerkracht de taak om samen met mijn collega een rijke speel- en leeromgeving voor de kinderen in mijn groep te creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doe ik iedere dag met veel plezier!

Veelgestelde vragen

U kunt uw kind op iedere leeftijd aanmelden. Bij voorkeur vanaf 3 jaar, zodat we rekening kunnen houden met de komst van uw kind. U kunt hier klikken om een afspraak te maken. Maar u kunt ook telefonisch een afspraak maken of een mail sturen aan directie-wieden@ooz.nl. Wij nemen dan contact met u op!

Samen met uw kind kunt u komen kijken. U heeft eerst een gesprek met de directeur of een collega. Daarna krijgt u een rondleiding door de school. Deze afspraak duurt ongeveer 1 uur.

Op de Grote Peuter Dag kunt u zonder afspraak de school binnenlopen.

Ook kunt u met de directeur een afspraak maken om te komen kijken.

Wanneer u uw kind al heeft ingeschreven, neemt de leerkracht contact met u op om 2 wenmomenten af te spreken. Uw kind mag dan komen wennen op school.

Staat je vraag er niet tussen of wil je graag met iemand van de school spreken?

Plan een afspraak

Plan een kennismaking

Maak snel een afspraak om de school in het echt te komen bekijken. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Beulakerwiede 4 8033 CS Zwolle
T: 038-4542762 E: directie-wieden@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen