De School

Op IKC de Wieden willen wij dat kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en elke dag met plezier naar school gaan. Dit realiseren wij door alle kinderen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden mee te geven. Daarmee kunnen zij een eigen, zelfstandige plek verwerven in de maatschappij.

De school is bovendien een oefenplaats waar kinderen ervaringen kunnen opdoen in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding. Door rust, orde en structuur te bieden en kinderen positief te benaderen, creƫren wij een veilig en op leren gericht schoolklimaat.Om met succes te kunnen leren, is een goede werkhouding onmisbaar. Wij besteden dan ook veel aandacht aan vaardigheden als doorzettingsvermogen, taakbesef, werkverzorging, werktempo en doelgericht werken.

Het is een gegeven dat je kansen in de maatschappij toenemen naarmate je beter bent opgeleid. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van alle kinderen.