Ouders

EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Op de Wieden werken we vanuit ‘educatief partnerschap’, van opvoeding en onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school.

Educatief partnerschap gaat niet over ouders, maar over leerlingen. Kinderen hebben het recht dat leraren en ouders goed samenwerken. Leraren en ouders hebben immers een gezámenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de volgende generatie. Samen verantwoordelijk zijn gaat veel verder dan elkaar goed informeren. Goed samenwerken is een opdracht aan leraren en ouders die niet vrijblijvend is. Het betekent dat je als leraar niet op je professionele strepen gaat staan en dat je als ouder soms over je eigen schaduw kunt stappen in het belang van je kind en zijn klasgenoten, ook wanneer je ergens minder tevreden over bent.

 

STARTGESPREK

Ouders moeten hun kind in handen geven van een leraar die ze soms slechts ‘uit de wandelgangen’ of van verhalen kennen. Het startgesprek en een kennismaking aan het begin van het jaar met de leerkracht zorgt ervoor dat ouders, leerkracht en leerling elkaar direct goed leren kennen. Wanneer in het leven van de leerling ook andere personen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld een oom of een oma, dan kan die uiteraard ook bij zo’n eerste gesprek aanwezig zijn. Het gesprek kan gaan over hoe het kind aankijkt tegen het komende schooljaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leraar van de kind verwacht in de komende periode. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt vruchten af voor het hele jaar. Dit eerste contact zorgt er voor dat ouders zich eerder committeren aan de school van hun kind op basis van een persoonlijke relatie, vanaf de start: gekend maakt bemind.

 

In het jaarlijkse startgesprek kan meteen worden geïnventariseerd welke behoeften ouders hebben aan collectieve bijeenkomsten zoals een informatieavond. Ook kan de school duidelijk maken wanneer ouders zeker op school verwacht worden bij een voorlichtingsavond, omdat de aanpak van een bepaald probleem alleen effectief is, als ouders weten wat er op school gebeurt en hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.

CONTACTMOMENTEN

De Wieden hanteert vaste contactmomenten met ouders nadat de leerlingen hun rapport hebben ontvangen. De data van deze kindgesprekken vindt u in de jaarkalender. Naast deze gesprekken maken wij individuele contactafspraken met ouders op basis van de behoeften van de individuele leerling. Dit betekent in de praktijk dat er verschillende gespreksarrangementen ontstaan. In de ene situatie sparren ouders en school per schooljaar drie keer een over de ontwikkeling van het kind waarin ze elkaar grondig informeren. In een ander geval is huisbezoek wenselijk omdat het voor die leerling goed is dat de leraar hem of haar eens thuis ontmoet. En in weer een andere situatie is intensief contact (tijdelijk) nodig, bijvoorbeeld per telefoon. Het initiatief voor deze gespreksarrangementen kan bij de leerkracht liggen, maar ook bij de ouders of de leerling.