Onderwijzen is ons vak, kansen bieden ons doel!

Kindcentrum de Wieden bestaat uit de school, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.

Meer over ons

Integraal Kind Centrum

IKC de Wieden is een kleinschalige, ambitieuze en kleurrijke buurtschool in de Zwolse wijk Aa-landen. De school staat in een rustige omgeving aan de rand van een groen park. De school bestaat sinds 1976.

Basisschool De Wieden vormt samen met kinderopvang Doomijn en diverse andere partijen op het gebied van zorg, cultuur en sport een Integraal Kindcentrum. Dit betekent dat de school samenwerkt met deze partijen om een optimale ontwikkeling van elk kind in een vertrouwde omgeving mogelijk te maken.

Op De Wieden (school) zitten ongeveer 120 leerlingen. Leerlingen, ouders en teamleden (leraren en ondersteunend personeel) kennen elkaar. Echte aandacht en een open en eerlijke houding naar leerlingen, ouders, elkaar en externen kenmerken de school.

IKC de Wieden maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Hoewel De Wieden een eigen onderwijskundig beleid voert, bestaat er een nauwe band met de overkoepelende stichting en de daartoe behorende scholen op basis van de openbare identiteit en het strategisch beleid. Er wordt dan ook op meerdere terreinen samengewerkt binnen het bestuur, met name waar het onderwerpen betreft, die op meerdere scholen van toepassing zijn. OOZ telt 26 basisscholen, 2 scholen voor speciaal onderwijs en 9 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast maakt De Wieden, samen met zes andere basisscholen van OOZ (De Werkschuit, De Springplank, De Oosterenk, De Campherbeek, De Oekraïense School en De Parkschool) deel uit van het samenwerkingsverband Netwerk Centrum. In de Aa-landen wordt samengewerkt met de andere basisscholen in de wijk.

Lees meer

Over het onderwijs

Op De Wieden willen wij dat leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen en elke dag met plezier naar school gaan. Dit realiseren wij door alle leerlingen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden mee te geven. Daarmee kunnen zij een eigen, zelfstandige plek verwerven in de maatschappij.
De school is bovendien een oefenplaats waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding. Door rust, orde en structuur te bieden en leerlingen positief te benaderen, creëren wij een veilig en op leren gericht schoolklimaat.
Om met succes te kunnen leren, is een goede werkhouding onmisbaar. Wij besteden dan ook veel aandacht aan vaardigheden als doorzettingsvermogen, taakbesef, werkverzorging, werktempo en doelgericht werken. Dit vergroot de kansen van leerlingen in de maatschappij.

Voor de kwaliteit van ons onderwijs baseren wij ons op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Lees meer

Ons aanbod

  • Wereldoriëntatie-onderwijs

    Wij werken met langer durende thema’s, altijd gebaseerd op wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- of cultuuronderwijs). In een jaar bieden we vijf thema’s aan, waar we ongeveer acht weken aan werken. Doordat kennis, taal en ervaringen op een dergelijke verbonden manier worden aangeboden, bouwen de leerlingen een taal- en kennisnetwerk op.

    Lees meer
Beulakerwiede 4 8033 CS Zwolle
T: 038-4542762 E: directie-wieden@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen