vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en activiteiten op school worden vermeld in de jaarkalender, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Het is een enkele keer onvermijdelijk dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden vermeld via de Parro-app.

 

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag 07-04-2023

2e Paasdag 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart + Dag na Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023

2e Pinksterdag 29-05-2023

Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023

 

Islamitische en andere religieuze feestdagen

Islamitische leerlingen kunnen vrij krijgen op de volgende dagen:

  • Mawlid an-Nabi (Geboortedag Mohammed): zaterdag 8 oktober (al een vrije dag)
  • Eid al-Fitr (Suikerfeest): vrijdag 21 april
  • Eid al-Adha (Offerfeest): woensdag 28 juni 2023

Wilt u gebruik maken van dit recht, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht van uw kind?

Ook voor feestdagen van andere religies bestaat het recht om te voldoen aan de religieuze verplichtingen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de directie (j.pool@ooz.nl).

 

Studiedagen 2022-2023

Op studiedagen zijn de leerlingen vrij. Het team gebruikt deze dagen voor vergadering en scholing.

Maandag 24 oktober 2022

Maandag 6 maart 2023

Woensdag 12 juli 2023