Het team

Het enthousiaste team van IKC de Wieden wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge en leidinggevenden vanuit Doomijn en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Er wordt door de medewerkers nauw samengewerkt.

 

.

 

Juf Judith – Directeur school

 

Juf Hilde – Intern begeleider

 

 

Meester Aalt – Conciërge

 

Juf Inge – Leerkracht Groep 1/2

 

 

Juf Janou – Leerkracht Groep 1/2

 

Juf Gina  – Leerkracht Groep 7

 

 

 

 

Juf Esther – Leerkracht Groep 3/4

 

 

Juf Belinda – Leerkracht groep 3/4

 

Juf Mirjam  – Leerkracht Groep 4/5

 

 

Juf Marije  – Leerkracht Groep 6

 

 

 

Juf Mariska  –  Leerkracht Groep 6


 

Juf Anneleid  – Leerkracht Groep 7


 

 

Meester Martijn – Leerkracht Groep 8

 

Juf Aletta – Onderwijsassistent

 

Juf Judith – Onderwijsassistent

 

Juf Annemiek – Onderwijsassistent

 

 

 

 

Hilma  – Pedagogisch medewerkster

 

 

Serpil  – Pedagogisch medewerker

 

Debbie  – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

 

Melanie – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

 

Bertine – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

 


Lisa – Senior manager Doomijn

 

SCHOOL ZORGTEAM:

  • Hilde Eising (Intern begeleider)
  • Irma Huizenga (Jeugdverpleegkundige GGD )
  • Noor van Vliet (Schoolmaatschappelijk werk)
  • Lisanne Koobs (Orthopedagoog samenwerkingsverband)
  • Gabriëlle Koster (Kinderfysiotherapie)
  • Heidi Witte (Connect Logopedie)
  • Hilma Pool (Peuterspeelzaal)