Het team

Het enthousiaste team van IKC de Wieden wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge en leidinggevenden vanuit Doomijn en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Er wordt door de medewerkers nauw samengewerkt.

 

Juf Martine – Directeur school

Education is the most powerful weapon we can use to change the world.

 

Juf Geke  – Interne Begeleiding 

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat erom of je beter bent dan gisteren.

Juf Geke is onze vertrouwenspersoon. Haar mail adres is g.stoel@ooz.nl

Juf Hilde – Intern begeleider

Meester Aalt – Conciërge

 

Juf Inge – Leerkracht Groep 1/2

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en ontwikkelen zich vol overgave; soms met kleine stapjes en soms met grote sprongen!

Juf Janou – Leerkracht Groep 1/2

Jonge kinderen leren door te spelen.

 

 

Juf Gina  – Leerkracht Groep 3

Juf Esther – Leerkracht Groep 3

Believe you can, and you are halfway there.

 

 

 

Juf Belinda – Leerkracht groep 3

Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen!

 

Juf Mirjam  – Leerkracht Groep 4

Juf Marije  – Leerkracht Groep 5

Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken. Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

 

Juf Stella – Leerkracht groep 5

 

 

Juf Mariska  –  Leerkracht Groep 6/7.

Dans met je hart en je voeten zullen volgen.

 

 

Juf Anneleid  – Leerkracht Groep 6/7

 

Meester Martijn – Leerkracht Groep 7/8

 

 

Juf Aletta – Onderwijsassistent

 

Juf Judith – Onderwijsassistent

Doe dat, wat je echt blij maakt.

Juf Annemiek – Onderwijsassistent

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

Meester Brian  – Gymleerkracht Sportservice Zwolle

Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven.

Juf Diana- Onderwijs ondersteuner

It takes a village to raise a child.

 Hilma  – Pedagogisch medewerkster

Samen de wereld ontdekken.

 

 

Serpil  – Pedagogisch medewerker

Samen de wereld ontdekken.

 

Ellen – Locatieleider Doomijn
Samen de wereld ontdekken.

Debbie  – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ouders hun waardevolste “bezit” aan mij toevertrouwen.

Melanie – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

Samen de wereld ontdekken.

Bertine – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

elk kind is uniek.

Irma Huizenga – Jeugdverpleegkundige GGD

SCHOOL ZORGTEAM:

  • Geke en Hilde (Intern begeleiders)
  • Irma Huizenga (Jeugdverpleegkundige GGD )
  • Noor van Vliet (Schoolmaatschappelijk werk)
  • Lisanne Koobs (Orthopedagoog samenwerkingsverband)
  • Gabriëlle Koster (Kinderfysiotherapie)
  • Heidi Witte (Connect Logopedie)
  • Hilma Pool (Peuterspeelzaal)