Het team

Het enthousiaste team van IKC de Wieden wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge en leidinggevenden vanuit Doomijn en Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Er wordt door de medewerkers nauw samengewerkt.

 

Juf Martine – Directeur school

Juf Geke  – Interne Begeleiding 

 

Juf Hilde – Intern begeleider

Juf Nancy – Intern begeleider

Het mooiste wat je kan worden is jezelf!

 

Meester Aalt – Conciërge

 

Juf Inge – Leerkracht Groep 1/2

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en ontwikkelen zich vol overgave; soms met kleine stapjes en soms met grote sprongen!

Juf Janou – Leerkracht Groep 1/2

Jonge kinderen leren door te spelen.

 

 

Juf Gina  – Leerkracht Groep 3

Juf Esther – Leerkracht Groep 3

Believe you can, and you are halfway there.

 

 

 

Juf Belinda – Leerkracht groep 3

Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen!

 

Juf Mirjam  – Leerkracht Groep 4

Juf Marije  – Leerkracht Groep 5

Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken. Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

 

Juf Stella – Leerkracht groep 5

 

 

Juf Mariska  –  Leerkracht Groep 6/7.

Dans met je hart en je voeten zullen volgen.

 

 

Juf Anneleid  – Leerkracht Groep 6/7

 

Meester Martijn – Leerkracht Groep 7/8

 

 

Meester Fabian – Leerkracht groep 7/8

Juf Aletta – Onderwijsassistent

 

Juf Judith – Onderwijsassistent

Juf Annemiek – Onderwijsassistent

Meester Brian  – Gymleerkracht Sportservice Zwolle

Juf Diana- Onderwijs ondersteuner

 Hilma  – Pedagogisch medewerkster

Samen de wereld ontdekken.

 

 

Serpil  – Pedagogisch medewerker

Samen de wereld ontdekken.

 

Ellen – Locatieleider Doomijn
Samen de wereld ontdekken.

Debbie  – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

Samen de wereld ontdekken.

Melanie – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

Samen de wereld ontdekken.

Bertine – Pedagogisch Medewerker KDV Doomijn

Samen de wereld ontdekken.

Irma Huizenga – Jeugdverpleegkundige GGD

SCHOOL ZORGTEAM:

  • Geke, Nancy en Hilde (Intern begeleiders)
  • Irma Huizenga (Jeugdverpleegkundige GGD )
  • Noor van Vliet (Schoolmaatschappelijk werk)
  • Lisanne Koobs (Orthopedagoog samenwerkingsverband)
  • Gabriëlle Koster (Kinderfysiotherapie)
  • Heidi Witte (Connect Logopedie)
  • Hilma Pool (Peuterspeelzaal)