thema’s

Kennisopbouw

Om taal goed te ontwikkelen en de wereld beter te begrijpen, werken we binnen onze school met langdurige thema’s. Er wordt veel aandacht besteed aan rijke teksten, lezen en schrijfopdrachten. Dit verbinden we met wereldoriëntatie, creativiteit en muziek. Aan het einde van het thema presenteren de kinderen hun kennis en werk aan ouders.

 

Dit betekent voor het onderwijs dat zij zich moet richten op het opbouwen van een stevige kennis- en taalbasis, met name ook bij leerlingen die dit niet vanzelf meekrijgen.
Dit betekent voor de Wieden dat er intensief wereldoriëntatie-onderwijs wordt gegeven, altijd in verbinding met voorlezen, vrij lezen, praten en schrijven. Wij werken met langer durende thema’s, altijd gebaseerd op wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- of cultuuronderwijs). In een jaar bieden we vijf thema’s aan, waar we ongeveer acht weken aan werken. Doordat kennis, taal en ervaringen op een dergelijke verbonden manier worden aangeboden, bouwen de leerlingen een taal- en kennisnetwerk op (een mentaal netwerk). Het verwerven van ervaringen, kennis en taal gebeurt door het luisteren naar of het zelf lezen van boeken en met het werken in inspirerende thema’s. Daarnaast zijn denken, praten en schrijven belangrijk. De thema’s die de school gebruikt zijn terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Boeken lezen leidt tot kennisontwikkeling. Hoe meer leerlingen lezen, hoe meer taal en kennis zij ontwikkelen. Boeken en teksten die verbonden worden met thema’s zorgen voor nog meer verbinding en daarmee voor nog meer taal en kennis. Door leerlingen actief te laten denken over thema’s, boeken en teksten en hen daarbij te ondersteunen, ontstaat gaandeweg een rijke kennis- en taalbasis. Actief denken vindt plaats als leerlingen praten en schrijven over thema’s, boeken en teksten.