IKC

IKC de Wieden is een Integraal Kind Centrum in de wijk Aa-landen. Wij bieden een breed scala aan voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt. Dit betreft kinderopvang, maar ook een breed aanbod aan zorgvoorzieningen, van schoolmaatschappelijk werk tot logopedie en fysiotherapie. In samenspraak met alle partijen die samenwerken op de Wieden werken we aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen, zowel op cognitief als motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 verwacht de Wieden een buitenschoolse opvang te openen, waar leerlingen na schooltijd opgevangen kunnen worden.