Kindcentrum

Openbaar Kindcentrum “IKC De Wieden”

Wij zijn een openbaar kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). IKC De Wieden is meer dan alleen maar een school. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Dit betekent dat wij naast het organiseren van onderwijs ook kinderopvang van 0 tot 4 jaar bieden en een peuterspeelzaal hebben voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

IKC de Wieden is een buurtschool en gelegen in een prachtige groene omgeving, in de wijk Aa-landen. De school telt rond de 130 leerlingen, verdeeld over 7 basisgroepen. We streven naar een groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen.

Wij staan voor goed onderwijs wat meer is dan alleen het aanleren van kennis en vaardigheden. Goed onderwijs is in onze ogen een juiste balans zoeken tussen samen leren en leven, ruimte creëren voor persoonlijke groei en het aanleren van kennis en vaardigheden.

Wij doen dat door de kinderen op school bewust te maken van alles om hen heen. Het is een plek van waaruit de wereld wordt verkend. Vanuit een veilige omgeving mogen kinderen op verschillende manieren leren en ontdekken waar ze goed in zijn.

Iedereen is welkom bij ons op school! Het is van belang dat kinderen, maar ook volwassenen, ervaren dat het fijn is om bij elkaar te horen en ergens deel van te mogen uitmaken. Van een vriendenclubje, van de groep waarin je zit, van de school waarop je zit, maar ook van de buurt waarin je school staat. Wij zijn altijd op zoek naar de verbinding met elkaar. ‘Samen zijn we de Wieden’

Belangrijke uitgangspunten voor ons kindcentrum

1.     Er is één visie: Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen  en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte  ontwikkelen.

2.     Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team.
3.     In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd.
4.     Er is een breed aanbod. Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
5.     Het kindcentrum is de hele dag geopend, 7.30 tot 18.15 uur.In de Aa-landen werken kindcentrum de Wieden en kindcentrum de Werkschuit regelmatig samen.  Samen vormen zij het Integraal kindcentrum de Aa-landen. Beide kindcentra vallen onder het bestuur van OOZ en Doomijn. De scholen en de kinderopvang hebben dezelfde leidinggevenden. De naschoolse opvang voor beide kindcentra vindt plaats op  ikc de Werkschuit. De kinderen van de Wieden worden met een stynt (grote bakfiets) opgehaald en naar de BSO-locatie gebracht. De kinderen komen dan in een andere niet-schoolse situatie waar ze fijn kunnen spelen. De kinderen van ikc de Wieden kunnen ’s morgens naar de Werkschuit gebracht worden door hun ouders en daar ’s avonds weer opgehaald worden. De medewerkers van de kindcentra zorgen dat de kinderen ‘s morgens op tijd in hun klas op de Wieden zijn. Om 14.00 uur worden de kinderen naar de Werkschuit gebracht. Voorschoolse opvang vindt op de Wieden plaats.