doomijn kinderopvang

ALGEMEEN

De buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal binnen ons IKC wordt uitgevoerd door Doomijn. Lisa Snijder is de vestigingsmanager. Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice: klantadvies@doomijn.nl  of via (038) 4214521

 

KINDERDAGVERBLIJF (KDV)

Op IKC de Wieden is een kinderopvanglocatie van Doomijn gevestigd. De kinderopvang biedt per dag dagelijks ruimte aan twee keer 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van een kinderopvang binnen de school is dat kinderen van 0 tot 12 jaar op één locatie kunnen worden opgevangen en dat  er een doorgaande lijn ontstaat van baby tot tiener. Er wordt zeer nauw samen gewerkt, dit is ook de kracht waar het om draait in het IKC. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en leerkrachten van de groepen 1-2.

 

PEUTERSPEELZAAL (PSZ)

In de school is ook een peuterspeelzaal gevestigd. Peuters vanaf 2 jaar kunnen twee vaste dagdelen van 4 uur per week naar de peuterspeelzaal. Inschrijven kan al als uw kind één jaar is. De peuterspeelzaal is onderdeel van Doomijn en biedt kinderen een ontwikkeling stimulerend programma. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en leerkrachten van de groepen 1-2, dit is ook de kracht waar het om draait in het IKC. De meeste peuters die de peuterspeelzaal bezoeken stromen door naar groep 1 van de Wieden. Kinderen die van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal doorstromen naar groep 1 van de Wieden maken vanaf 3,5 jaar al kennis met de basisschool. Op speciale meespeelmomenten komen de kinderen, onder begeleiding van een medewerker van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, een half uurtje meespelen met de kleuters van groep 1-2. Zo ontstaat er een soepele overgang van kinderopvang/ peuterspeelzaal naar de basisschool. Als een kleuter bijna naar de basisschool gaat vindt er een overdracht plaats tussen de ouders, medewerker van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de leerkracht van de groep waar de kleuter naar toe gaat.

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Vanaf augustus 2022 heeft IKC de Wieden een buitenschoolse opvang (BSO) binnen haar muren. Leerlingen van groep 1 t/m 8 van verschillende scholen kunnen gebruikmaken van de BSO, maar leerlingen van de Wieden hebben voorrang. De kinderen hebben op de BSO de mogelijkheid om op een ongedwongen wijze te ‘ontladen’ na een schooldag. De aankleding en activiteiten sluiten aan bij de sfeer van een thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staat voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de BSO, kwalitatief en gevarieerd met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen en hun verhaal vertellen aan de leiding. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

In de loop van het schooljaar willen wij van de BSO op IKC de Wieden een opvangplek maken waar kinderen op uiteenlopende wijze kennis kunnen maken met kunst & cultuur, door middel van diverse buitenschoolse activiteiten, waarvoor ook leerlingen, die geen gebruikmaken van de BSO, zich kunnen opgeven. Om dit te realiseren, wordt de samenwerking gezocht met diverse partners, zoals Stadkamer Zwolle en Travers Welzijn.