motto, missie, visie

Motto

‘Onderwijzen is ons vak,
kansen bieden ons doel!

 

 

 

Missie

De Wieden creëert kansen voor alle kinderen, door middel van het geven van onderwijs dat door de wetenschap wordt onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op het bereiken van geletterdheid en gecijferdheid door alle leerlingen en op het ontwikkelen van een brede kennisbasis. Dit realiseren wij in een herbergzame school, waar leerlingen, ouders en personeel zich veilig, welkom en gekend weten.

 

Visie

De Wieden wil ervoor zorgen dat alle leerlingen een stevige, wetenschappelijk onderbouwde onderwijsbasis krijgen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die bewust en onderbouwd kritisch kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen in een complexe, snel veranderende democratische samenleving, die hoge eisen stelt aan de kennisbasis en de geletterd- en gecijferdheid van haar inwoners. Daarbij geldt dat alle leerlingen leren op een respectvolle wijze om te zien naar elkaar en betrokken te zijn op de ander en op de samenleving als geheel.

 

Onderwijsklimaat

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Daarbij zijn een sfeer van vertrouwen en een duidelijke en herkenbare structuur erg belangrijk. De Wieden is een kleurrijke school, met leerlingen met zeer verschillende culturele achtergronden. Tijdens het onderwijs op onze school besteden wij gericht aandacht aan de diversiteit van culturen en levensbeschouwingen in onze samenleving. Zo ontwikkelen de leerlingen hun eigen identiteit en (wereld)burgerschap. Ook besteden wij veel aandacht aan het waarborgen van de sociale veiligheid op school, zodat wij de onderwijstijd effectief kunnen benutten. Kenmerkend voor de Wieden is, dat wij als team ook kijken naar ons eigen gedrag. Voorbeeldgedrag en voorspelbaarheid van gedrag zorgen voor vertrouwen en veiligheid bij de leerlingen.