ooz

Integraal Kindcentrum de Wieden maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

OPENBAAR ONDERWIJS

De Wieden is een openbare basisschool. Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. De school is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren en waar ruimte is voor ieder verhaal. Democratie is in een openbare school geen ‘hol begrip’, maar is zichtbaar in de organisatie en de cultuur van de school, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een verscheidenheid aan levensbeschouwingen als een rijkdom wordt beschouwd. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met zichzelf, elkaar, de omgeving en de samenleving als geheel. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn kernwaarden in het openbaar onderwijs, aldus de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over ons onderwijs, samenwerking met elkaar en anderen en hoe we met elkaar omgaan. Deze kernwaarden fungeren als toetssteen en kompas voor de school.