ooz

Integraal Kindcentrum de Wieden maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Hoewel de Wieden een eigen onderwijskundig beleid voert, bestaat er een nauwe band met de overkoepelende stichting en de daartoe behorende scholen op basis van de openbare identiteit en het strategisch beleid. Er wordt dan ook op meerdere terreinen samengewerkt binnen het bestuur, met name waar het onderwerpen betreft, die op meerdere scholen van toepassing zijn. OOZ telt 24 basisscholen, 2 scholen voor speciaal onderwijs en 7 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast maakt de Wieden, samen met vier andere basisscholen van OOZ (De Werkschuit, De Springplank, De Oosterenk en de Parkschool) deel uit van het samenwerkingsverband Netwerk Centrum.

 

OPENBAAR ONDERWIJS

De Wieden is een openbare basisschool. Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. De school is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren en waar ruimte is voor ieder verhaal. Democratie is in een openbare school geen ‘hol begrip’, maar is zichtbaar in de organisatie en de cultuur van de school, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een verscheidenheid aan levensbeschouwingen als een rijkdom wordt beschouwd. De school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met zichzelf, elkaar, de omgeving en de samenleving als geheel. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn kernwaarden in het openbaar onderwijs, aldus de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over ons onderwijs, samenwerking met elkaar en anderen en hoe we met elkaar omgaan. Deze kernwaarden fungeren als toetssteen en kompas voor de school.