organisatie

Wij bieden voor alle leerlingen een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma. Dit begint in groep 1 en 2, waar een beredeneerd aanbod gerealiseerd wordt, uitgewerkt in brede thema’s. Binnen de thema’s komen zowel de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische als creatieve ontwikkeling aan bod. Daarbij wordt er extra ingestoken op een goede taal-, reken- en kennisontwikkeling van alle leerlingen. Vanaf groep 3 is het uitgangspunt dat er volop aandacht is voor de kernvakken lezen, taal en rekenen, met daarbij de opbouw van een stevige kennisbasis en een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.

GROEPEN/COMBINATIEGROEPEN

De groepsindeling is afhankelijk van het totale leerlingenaantal, de beschikbare toegewezen formatie en onze visie op onderwijs. We werken bij voorkeur met jaargroepen en/of kleine combinatiegroepen, om zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen te garanderen.

SCHOOLTIJDEN

De Wieden hanteert een continurooster met vijf gelijke lesdagen. De leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 8.30-14.00 uur.

PAUZE

Om 10.00 en 12.00 uur krijgen de leerlingen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Om een gezonde eetstijl te promoten, nemen de leerlingen bij voorkeur groente of fruit mee en voor de middagpauze een gezonde boterham. Daarnaast biedt de school drie dagen per week een gratis tussendoortje in de vorm van groente en fruit. Om 10.15 en 12.15 uur gaan de groepen 3 t/m 8 onder begeleiding van de groepsleerkrachten buiten spelen. De groepen 3 en 4 spelen op het schoolplein tussen de school en de gymzaal. De groepen 5 t/m 8 spelen op het grote schoolplein en op de speelvelden in het park.

Groep 1-2 heeft eigen eet- en pauzemomenten.

PAUZE

Wij maken gebruik van het programma ‘Schoolmaaltijden’ (met dank aan het Jeugdeducatiefonds). Dit betekent dat leerlingen van De Wieden gratis kunnen ontbijten op school. Dit geldt voor alle leerlingen. De school zorgt voor brood, beleg en wat te drinken en hulpouders begeleiden de leerlingen. Het ontbijt wordt verzorgd tussen 8.10 en 8.30 uur.

Leerlingen die geen lunch bij zich hebben, krijgen ook op school een gezonde boterham met wat drinken.

HALEN EN BRENGEN

We zien graag dat kinderen zo veel mogelijk met de fiets of lopend gebracht en gehaald worden. Komt u met de auto, parkeer de auto dan in de parkeervakken! Teveel en verkeerd geparkeerde auto’s leiden tot gevaarlijke situaties. Als u dichtbij woont, vragen we uw kinderen om te voet te komen. Zo blijft er genoeg plaats in de fietsenstalling over voor de kinderen die wat verder weg wonen. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 stallen de fiets aan op het plein bij de hoofdingang van de school, op de fietsparkeerplaats.

Voor verdere informatie over de organisatie van ons onderwijs verwijzen wij u naar de schoolgids (te downloaden op deze site).