Schooltijden

Voor alle groepen geldt dat de deur van de school vanaf 8:15 uur opengaat. De kinderen van groep 1 t/m 4 komen via het achterplein naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen door hun eigen ingang naar binnen.

De lessen beginnen om 8:30 uur. Zou u ervoor willen zorgen dat de kinderen op tijd zijn zodat we om 8:30 uur met de les kunnen beginnen? We hebben een continurooster. Alle groepen gaan van 8:30 tot 14:00 uur naar school.