Visie

De Wieden is een openbare school. Ieder kind is bij ons welkom ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Wij creƫren op school een prettige, positieve sfeer waardoor de kinderen van onze school zich veilig voelen. Wij scheppen een goed pedagogisch klimaat en bieden een aantrekkelijke, stimulerende leeromgeving. Wij houden rekening met verschillen in ontwikkeling en geven daarom uitleg op maat, werken veel in kleine kringen en met groepjes. Wij leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan en respect te hebben voor elkaars verschillen.