buitenschoolse opvang

Vanaf augustus 2022 heeft IKC de Wieden een buitenschoolse opvang (BSO) binnen haar muren. Leerlingen van groep 1 t/m 8 van verschillende scholen kunnen gebruikmaken van de BSO, maar leerlingen van de Wieden hebben voorrang. De kinderen hebben op de BSO de mogelijkheid om op een ongedwongen wijze te ‘ontladen’ na een schooldag. De aankleding en activiteiten sluiten aan bij de sfeer van een thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staat voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de BSO, kwalitatief en gevarieerd met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen en hun verhaal vertellen aan de leiding. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

In de loop van het schooljaar willen wij van de BSO op IKC de Wieden een opvangplek maken waar kinderen op uiteenlopende wijze kennis kunnen maken met kunst & cultuur, door middel van diverse buitenschoolse activiteiten, waarvoor ook leerlingen, die geen gebruikmaken van de BSO, zich kunnen opgeven. Om dit te realiseren, wordt de samenwerking gezocht met diverse partners, zoals Stadkamer Zwolle en Travers Welzijn.