samenwerking

Op onze school zijn ook mensen van externe organisaties werkzaam, zoals onze samenwerkingspartners: de pedagogisch medewerkers van Doomijn, de logopedist, de schoolmaatschappelijk werker en de fysiotherapeut. Zij zijn wekelijks op vaste dagen aanwezig op de Wieden. De orthopedagoog is regelmatig, maar niet wekelijks op de Wieden, voor overleg of observaties. Regelmatig zijn er gastlessen die worden verzorgd door bijvoorbeeld: Stadkamer Zwolle, kinderboekenauteurs of MEC Muziek.

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

0800-8051 (gratis)

info@onderwijsinspectie.nl

 

 

Schoolarts GGD IJsselland

Zeven Alleetjes 1

8011 CV Zwolle 038-428 14 28 info@ggdijsselland.nl

afd. jeugdgezondheidszorg 088-443 07 02

 

Schoolmaatschappelijk werker

vanuit het Sociaal Wijkteam

Noor van Vliet (of via de intern begeleider)

06 50 00 93 32

n.van.vliet@swt.zwolle.nl

 

 

Fysiotherapie

Fysioplus Zwolle

038 453 55 03

info@fysiopluszwolle.nl

www.fysiopluszwolle.nl

 

Logopedie

Logopedie

Connect Logopedie

Joanne van der Lugt

06 13 32 10 65

j.vanderlugt@connectlogopedie.nl

Intraverte

Le Chevalierlaan 19

8162 PD Epe

0578-688127

nfo@intraverte.nl

www.intraverte.nl

 

 

GGD EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

 

GGD

De kinderen uit groep 2 en 7 worden onderzocht door de onderwijsassistente van de GGD op het gebied van lengte, gewicht, ogen en eventueel oren. Ouders krijgen van te voren een vragenlijst toegestuurd over de algehele gezondheid van hun kind.

 

Schoolmaatschappelijk werker

Vanuit het Sociaal wijkteam is Noor van Vliet als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Wieden. Ze sluit, waar gewenst, aan bij de gesprekken met ouders, orthopedagoog, intern begeleider en leerkracht als er een zorgvraag is. Verder kan ze voor iedereen die een vraag of probleem heeft iets betekenen (zie adressenlijst). De hulpverlening richt zich op leerlingen, ouders en gezinnen. Het kan gaan om zowel eenvoudige als complexe problemen, zoals een combinatie van gedragsproblemen bij het kind, schulden, problemen in de buurt, echtscheiding, enz. Maar ook als het gaat om een korte, concrete opvoeding- of ontwikkelingsvraag (bijvoorbeeld als het kind nog niet zindelijk is of steeds ruzie maakt met zijn/ haar broertje) kan men aankloppen bij Noor. Zij kan hierin ondersteunen en adviezen geven.

Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn:

  • Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen?
  • Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand zijn?
  • De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft het ook steeds driftbuien. Wat kan ik doen?
  • Ik heb een beperking of ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, hoe kan ik er voor mijn kind zijn?
  • We maken ons zorgen over onze financiën, bij wie kan ik terecht? Zij kan eventueel ook kennis/hulp/collega’s inschakelen vanuit het sociaal wijkteam. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. U kunt hiervoor een afspraak maken onze intern begeleider.