samenwerking

Op onze school zijn ook mensen van externe organisaties werkzaam, zoals onze samenwerkingspartners: de pedagogisch medewerkers van Doomijn, de logopedist, de schoolmaatschappelijk werker en de fysiotherapeut. Zij zijn wekelijks op vaste dagen aanwezig op de Wieden. De orthopedagoog is regelmatig, maar niet wekelijks op de Wieden, voor overleg of observaties. Regelmatig zijn er gastlessen die worden verzorgd door bijvoorbeeld: Stadkamer Zwolle, kinderboekenauteurs of MEC Muziek.

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

0800-8051 (gratis)

info@onderwijsinspectie.nl

 

 

Schoolarts GGD IJsselland

Zeven Alleetjes 1

8011 CV Zwolle 038-428 14 28 info@ggdijsselland.nl

afd. jeugdgezondheidszorg 088-443 07 02

 

Schoolmaatschappelijk werker

vanuit het Sociaal Wijkteam

Vera Koers(of via de intern begeleider)

06 25 20 09 82

v.koers@swt.zwolle.nl

 

 

Fysiotherapie

Fysioplus Zwolle

038 453 55 03

info@fysiopluszwolle.nl

www.fysiopluszwolle.nl

 

Logopedie

Connect Logopedie

Myrcha Minguel

06 13 49 50 84

m.minguel@connectlogopedie.nl

Intraverte

Le Chevalierlaan 19

8162 PD Epe

0578-688127

nfo@intraverte.nl

www.intraverte.nl

 

 

GGD EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

GGD

Irma Huizinga is jeugdverpleegkundige en contactpersoon voor medewerkers van school en ouders.

Op 5,5 jarige leeftijd vindt er een gezondheidsonderzoek plaats op het consultatiebureau bij de doktersassistente of jeugdarts en doktersassistente samen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling en de omgeving waar het kind opgroeit. Daarnaast doet de jeugdarts of doktersassistente onderzoek naar lengte, gewicht, ogen en oren. Vanaf dit schooljaar wordt een nieuw onderzoek naar de motorische ontwikkeling hieraan toegevoegd. Voorafgaand aan dit onderzoek ontvangt de ouder/verzorger een vragenlijst in het online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’.

Op de leeftijd van 9 jaar krijgen de leerlingen een gezondheidsonderzoek op school. Ouders/verzorgers van kinderen van krijgen van tevoren een vragenlijst thuisgestuurd via ‘Mijn Kinddossier’. In deze vragenlijst kunnen ouders zelf ook vragen stellen, over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag of opvoeding. De doktersassistente komt op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. Na afloop ontvangt de ouder/verzorger bericht via de e-mail dat de resultaten klaarstaan in ‘Mijn Kinddossier’.

Jeugd- en gezinswerker

Vanuit het Sociaal wijkteam is Vera Koers als jeugd- en gezinswerker verbonden aan De Wieden. Ze sluit, waar gewenst, aan bij de gesprekken met ouders, orthopedagoog, intern begeleider en leerkracht als er een zorgvraag is. Verder kan ze voor iedereen die een vraag of probleem heeft iets betekenen (zie adressenlijst). De hulpverlening richt zich op leerlingen, ouders en gezinnen. Het kan gaan om zowel eenvoudige als complexe problemen, zoals een combinatie van gedragsproblemen bij het kind, schulden, problemen in de buurt, echtscheiding, enz. Maar ook als het gaat om een korte, concrete opvoeding- of ontwikkelingsvraag (bijvoorbeeld als het kind nog niet zindelijk is of steeds ruzie maakt met zijn/ haar broertje) kan men aankloppen bij Vera. Zij kan hierin ondersteunen en adviezen geven.

Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn:

  • Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen?
  • Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand zijn?
  • De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft het ook steeds driftbuien. Wat kan ik doen?
  • Ik heb een beperking of ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, hoe kan ik er voor mijn kind zijn?
  • We maken ons zorgen over onze financiën, bij wie kan ik terecht? Zij kan eventueel ook kennis/hulp/collega’s inschakelen vanuit het sociaal wijkteam. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. U kunt hiervoor een afspraak maken onze intern begeleider.