Partners

Partners in ons kindcentrum

Logopediepraktijk Connect

In groep 2 komt een logopedist (van een andere praktijk) de leerlingen screenen. Mocht logopedie nodig zijn, dan kan dit onder schooltijd en binnen school plaatsvinden.

Bekijk de website

Kinderfysio Plus

Op verzoek van de leerkracht en/of intern begeleider komt een fysiotherapeut op school voor een intake met de leerling en de ouders. De behandeling kan op school onder schooltijd plaatsvinden.

Bekijk de website

Sportservice

Sportservice Zwolle werkt met ons samen onder en na schooltijd. Tijdens de gymlessen laten zij de leerlingen kennismaken met verschillende sporten. Zij verzorgen de schoolsporttoernooien en de koningsspelen. Ook bieden zij ondersteuning bij de sportdag van de Wieden. In de nationale sportweek verzorgen zij ook allerlei activiteiten.

Sporten in de buurt

De kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen weer kennis maken met veel sporten en spelletjes. Hierin staan de algemene beweeg- en sportvaardigheden centraal. Is uw kind nog op zoek naar de ideale sport, of vindt hij/zij het gewoon leuk om veel te sporten? Houd dan de website www.sportservicezwolle.nl goed in de gaten voor alle dagen en tijden. Hierop worden ook de nieuwe activiteiten kenbaar gemaakt. Tevens kunt u op de website uw kind aanmelden om mee te doen met een activiteit.
Het aanbod in de wijk Aa-landen:
• Kaboutersport gr. 1 en 2 donderdag 15.00-15.45 gymzaal Waallaan (rechter kant)           • Beweeg je suf! gr. 3 en 4 donderdag 16.00-16.45 gymzaal Waallaan (rechter kant)

U kunt uw kind weer aanmelden voor deze activiteiten via www.sportservicezwolle.nl

Bekijk de website

Schoolmaatschappelijk werk de Kern

Een keer in de 14 dagen heeft onze schoolmaatschappelijk werkster een spreekuur op school. Hier kunnen ouders o.a. terecht met vragen over opvoeding, echtscheiding, ziekte of schulden. Zij adviseren hoe u uw kind hier het beste in kunt begeleiden.

Bekijk de website

De Stadkamer

Alle groepen gaan 1 x per maand naar de bibliotheek, waar zij boeken mogen lenen. Zij adviseren de school op het gebied van cultuureducatie en bieden hulp bij het realiseren van een cultuur-educatief programma (muziek, theater, beeldende kunst en literatuur)

Bekijk de website

Doomijn

Doomijn verzorgt de kinderopvang, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf  en voor- en naschoolse opvang in ons kindcentrum.

Bekijk de website

Kenniscentrum voor Wetenschap en Technologie Oost.

Het kenniscentrum geeft ons de mogelijkheid ons techniekaanbod te verbeteren.

In 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met Kentalis. Hierdoor kunnen we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis opvangen die een medium arrangement hebben.

Bekijk de website