communicatie en contactmomenten

Naast het educatief partnerschap is het ook van belang dat ouders en leerkrachten in de dagelijkse gang van zaken helder communiceren.

Daarvoor gebruiken we de volgende middelen:

  • Direct face-to-face contact. Bij het ophalen van de leerlingen, bij urgentie, maar ook om zomaar even een vraag te stellen is er bijna altijd wel iemand bereikbaar. Voor een echt gesprek, bij zorg of grotere vragen kan er beter een afspraak gemaakt worden.
  • Natuurlijk kunt u ook een gesprek aanvragen met de directeur. De deur staat voor u open!
  • Deze app, waarvan ieder ouder inloggegevens krijgt, is het belangrijkste communicatiemiddel van dagelijkse praktische zaken met school. U ziet in korte berichtjes van de leerkracht, een impressie van wat we op school doen, u maakt afspraken via deze app, de agenda staat erin, u ontvangt de nieuwsbrief IKC en u kunt vragen stellen aan de leerkracht van uw kind. Ook verzoeken om hulp of deelname en ziekmeldingen verlopen via deze app. Zorg dus dat u deze de app direct installeert!
  • Bij speciale activiteiten, zoals een schoolreis of de avondvierdaagse communiceren we ook per mail.
  • Daarnaast zijn wij ook te vinden op sociale media, zoals Instagram en Facebook.

 

Elke zes weken is er ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds een koffiemoment waarop ouders en de directeur of intern begeleider in gesprek gaan over bepaalde onderwerpen. De koffiemomenten duren ongeveer een uur en de onderwerpen zijn heel divers. Zowel de school als ouders kunnen onderwerpen inbrengen voor een koffiemoment. Dit kan bij de directeur, rechtstreeks of per mail: j.pool@ooz.nl.  De inhoud van de koffiemomenten wordt gecommuniceerd via Parro en per mail.