ouderraad

Sinds mei 2022 heeft de Wieden weer een ouderraad! De ouderraad is een groep enthousiaste mensen die veel voor de school betekent. De OR helpt bij het organiseren van activiteiten zoals sportdagen, feestdagen, kleuterfeest, enz. Verder organiseert de OR de deelname aan de Avondvierdaagse. Vanuit het team is één teamlid betrokken bij de ouderraad zodat er duidelijke communicatie plaatsvindt tussen ouders en leerkrachten over de organisatie van schoolactiviteiten. Een aantal keer per jaar vindt er een vergadering plaats, de data vindt u in de jaarkalender. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u zich opgeven om deel te nemen aan de ouderraad. Contactpersoon vanuit de school is Aletta Kroeze.