vo

Na acht jaar basisonderwijs gaan leerlingen in principe naar een vorm van voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben een keuze uit vele scholen en vormen van vervolgonderwijs. Schoolprestaties zijn essentieel maar zaken als motivatie, werkhouding, werkverzorging en plezier op school zijn  medebepalend. Eind groep 7 zal de leerkracht een voorlopige kijkrichting geven voor het VO. Ouders en leerlingen kunnen zich dan gaan oriënteren op passende scholen voor voortgezet onderwijs.

In de eerste maanden van groep 8 wordt door de orthopedagoog die aan de Wieden is verbonden een begaafdheidsonderzoek afgenomen, de NIO. Ouders moeten hier toestemming voor geven. In het najaar van groep 8 geeft de leerkracht opnieuw een voorlopige kijkrichting. De leerkrachten geven in het midden van groep 8, na de Cito-toetsen, een definitief advies. Dit advies is gebaseerd op de NIO, het leerlingvolgsysteem en de motivatie, werkhouding, inzet en betrokkenheid van de leerling. In het voorjaar van groep 8 maken de leerlingen de CITO Centrale Eindtoets.

Resultaten

De resultaten van IKC de Wieden zijn hoog. De inspectie van onderwijs hanteert een signaleringswaarde, gebaseerd op de populatie van de school.

Het is een gemiddelde van de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen.

De signaleringswaarde voor onze school is 85% 1F niveau (Fundamenteel niveau) en 37,5% 1S/2F niveau (Streefniveau).

Op onze school heeft in 2023 96,7 % van de leerlingen 1F niveau behaald en 66,7 % van de leerlingen 1S niveau.

De gemiddelde score van de Cito eindtoets was in 2023: 535,7.

Naar welke scholen zijn onze leerlingen uitgestroomd eind schooljaar 2022-2023

Aantal School Schooltype
2 Thorbecke MAVO/HAVO/VWO
2 Thorbecke VMBO
2 Van der Capellen MAVO/HAVO/VWO
4 Meander College MAVO/HAVO/VWO
1 Mens& MAVO/HAVO/VWO
1 Greijdanus VMBO/MAVO/HAVO/VWO

Via onderstaande link kunt u meer lezen over onze OOZ VO scholen.

OOZ VO-voorlichting – OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio)