vo

Na acht jaar basisonderwijs gaan leerlingen in principe naar een vorm van voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben een keuze uit vele scholen en vormen van vervolgonderwijs. Schoolprestaties zijn essentieel maar zaken als motivatie, werkhouding, werkverzorging en plezier op school zijn voor een belangrijk deel medebepalend. Eind groep 7 zal de leerkracht een voorlopige kijkrichting geven voor het VO. Ouders en leerlingen kunnen zich dan gaan oriƫnteren op passende scholen voor voortgezet onderwijs.

In de eerste maanden van groep 8 wordt door de orthopedagoog die aan de Wieden is verbonden een begaafdheidsonderzoek afgenomen, de NIO. Ouders moeten hier toestemming voor geven. In het najaar van groep 8 geeft de leerkracht opnieuw een voorlopige kijkrichting. De leerkrachten geven in het midden van groep 8, na de Cito-toetsen, een definitief advies. Dit advies is gebaseerd op de NIO, het leerlingvolgsysteem en de motivatie, werkhouding, inzet en betrokkenheid van de leerling. In het voorjaar van groep 8 maken de leerlingen de CITO Centrale Eindtoets.

Resultaten

De resultaten van IKC de Wieden zijn naar verwachting. De inspectie van onderwijs hanteert een signaleringswaarde. Deze waarde moet een school behalen. Het is een gemiddelde van de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen. Deze waarden worden vastgesteld op basis van de Eindtoetsen- 3-jaars gemiddelden. De signaleringswaarde voor onze school is 85% 1F niveau (Fundamenteel niveau) en 37,5% 1S/2F niveau (Streefniveau). Onze school hebben de afgelopen jaren 94,1% van de leerlingen 1F niveau behaald en 45,1% van de leerlingen 1S niveau. Naast de meetlat van de landelijke doelen leggen wij zelf de lat een beetje hoger door ook eigen schooldoelen te formuleren, die nog iets hoger zijn. Zo dagen we onszelf en de kinderen ieder jaar uit om het beste uit onszelf te halen.

Naar welke scholen zijn onze leerlingen uitgestroomd eind schooljaar 2021-2022

Aantal School Schooltype
3 Thorbecke VMBO
2 Mens& MAVO/HAVO/VWO
3 Van der Capellen MAVO/HAVO/VWO
2 Celeanum VWO-Gymnasium
2 Talentstad VMBO
1 Thorbecke MAVO/HAVO/VWO
1 Thomas a Kempis MAVO/HAVO/VWO

Via onderstaande link kunt u meer lezen over onze OOZ VO scholen.

OOZ VO-voorlichting – OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio)